10 godina uz Vas

Tvrtka Krmek d.o.o. osnovana je 10.10.2002.godine kao tvrtka ovlaštena za provedbu mjera dezinsekcije,dezinfekcije i deratizacije sa tri zaposlenika i osnovnim ovlaštenjima za rad.Danas nakon deset godina tvrtka broji trinaest zaposlenika profila:dr.vet.med. ,dr.med.sanitarni inženjer,sanitarni i veterinarski tehničar te posjeduje slijedeća ovlaštenja i certifikate:

 

Rješenje ministarstva zdravlja (Ur.broj 534-09-1-1-4/4-12-4) za obavljanje obvezatne dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva. 

 

Rješenje ministarstva poljoprivrede, uprava veterinarstva (Ur.broj 525-10/0249-12-03) za obavljanje poslova dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti. 

 

Potvrdu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Ur.broj 531-08-3-1-2-09-02) o upisu u Popis pravnih i fizičkih osoba koje se  bave djelatnošću posredovanja u organiziranju zbrinjavanja otpada. 

 

ISO 9001:2000 – od 2006.god./9001-2008  od svibnja2010) za opseg djelatnosti  dezinfekcija,dezinsekcija,deratizacija deodorizacija , zaštita od ptica,usluge specijalnog čišćenja ventilacijskih kanala,kuhinjskih napa ,ostale klimatizacijske opreme i savjetodavne  usluge(implementacija HACCP sustava). 

 

 ISO 14001:2004 (od travnja 2010 godine) za opseg djelatnosti dezinfekcija,dezinsekcija,deratizacija deodorizacija , zaštita od ptica,usluge specijalnog čišćenja ventilacijskih  kanala,kuhinjskih napa ,ostale klimatizacijske opreme i savjetodavne usluge(implementacija HACCP sustava). 

 

 OHSAS 18001. 

 

Tvrtka je članica Hrvatske udruge za dezinsekciju,dezinfekciju i deratizaciju. 

 

Uz navedena rješenja i certifikate djelatnici tvrtke redovito pohađaju stručne edukacije,seminare kojima se prate najnovija stručna saznanja i  zakonska regulativa. 

 

Tijekom deset godina stečeno je povjerenje brojnih korisnika naših usluga od kojih ne želimo nikoga posebno isticati(nalaze se na referentnoj listi) jer su nam svi jednako važni bez obzira na njihovu veličinu i pristupamo im sa isti način, a  mišljenja smo da je razina usluge povezana sa kvalitetnom komunikacijom sa korisnikom usluge,suradnjom i uzajamnim povjerenjem.

Smatramo da smo dosadašnjim radom opravdali ukazano povjerenje korisnika naših usluga.

Cilj nam je da sa svim budućim korisnicima naših usluga postignemo u najmanjoj mjeri istu razinu povjerenja i kvalitetu usluge.