Certifikati

U posjedu smo sljedećih certifikata i rješenja:

  • Rješenje ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH o ispunjavanju uvjeta za obavljanje obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
  • Rješenje ministarstva poljoprivrede,ribarstva i ruralnog razvoja-uprava za veterinarstvo o udovoljavanju uvjeta za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije.
  • Potvrda ministarstva zaštite okoliša,prostornog uređenja i graditeljstva o upisu u popis pravnih i fizičkih osoba za djelatnost posredovanja zbrinjavanja otpada.
  • Oskaredukos – certifikat “Suradnik za sigurnost hrane – HACCP”
  • SGS – ISO 9001:2008 – certifikat za sustav za upravljanje kvalitetom
  • SGS – ISO 14001:2004 – certifikat