Deratizacija

Skup mjera i postupaka koji se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije:
• štakora (Rattus rattus)
• miševa (Mus musculus)
• voluharica (Microtidae)

koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti i skladišni štetnici.

Štetni glodavci nanose velike ekonomske ( konzumiraju i oštećuju velike količine gotove hrane, sirovina i oštećuju različite predmete ) i zdravstvene ( prirodni su rezervoari raznih zaraznih bolesti ) štete.

POSTUPAK PROVOĐENJA DERATIZACIJE:

1. IZVID OBJEKTA I OKOLIŠA

  • detaljan pregled objekta i okoliša, razgovor sa strankom.

2. PLANIRANJE AKCIJE I PROCJENA TROŠKOVA

  • izrada detaljnog plana izlaganja meka i mehaničkih zamki , procjena utroška materijala i broja radnih sati , ponuda.

3. PROVOĐENJE DERATIZACIJE

  • izlaganje i obilježavanje meka i ili zamki prema točno utvrđenom planu.

4. KONTROLA

  • periodična provjera , nadopuna ili zamjena meke, razgovor sa strankom.