Posts Tagged "voluharice"

Deratizacija

Deratizacija

Skup mjera i postupaka koji se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije: • štakora (Rattus rattus) • miševa (Mus musculus) • voluharica (Microtidae) koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti i skladišni štetnici. Štetni glodavci nanose velike ekonomske ( konzumiraju i oštećuju velike količine gotove hrane, sirovina i oštećuju različite predmete ) i zdravstvene ( prirodni su rezervoari raznih zaraznih bolesti ) štete. [Show as slideshow] POSTUPAK PROVOĐENJA DERATIZACIJE: 1. IZVID OBJEKTA I OKOLIŠA detaljan pregled objekta i okoliša, razgovor sa strankom. 2....

Read More